Parsellhager

Trivsel og bærekraft er en viktig del av hverdagen for mange. Mindre boenheter med små eller ingen private uteområder, øker behovet for tilgangen til grønt. Med mulighet for egen dyrkning, å se ting gro og utvikle seg, ønsker flere og flere seg parsellhager. Ut over det praktiske og fysiske resultatet, har det også en psykisk innvirkning på mennesket å ha en parsellhage.

Parsellhager er både individuelt så vel som et fellesskap. Hver og en setter sitt eget preg som sin egen parsell, samtidig som man treffer likesinnende ved vannposten, hagestien eller i kafeen. En parsellhage kan ses som en mindre utgave av en kolonihage.