Kultur og håndverkssenter

Varatun Gård har en unik samling med verksteder. Her finner du smie, sløydsal, verksted for møbelsnekring, treskjæring og dreiing, keramikkverksted, malersal og steinsliperi. Gården har også musikkstudio, øvingsrom for musikere og flere atelier for utøvende kunstnere. I tillegg finner du en gårdkafé åpen på dagtid og flere møterom for store og små grupper.

Sammen med verkstedsforeningene og profesjonelle instruktører planlegges det en rekke kurs innenfor håndverk, husflid og kunst.