Parsellhagen

tveita

 Parsellhagene er en arena der folk kan møtes og der det er lett å innlede samtaler, hvis man vil. Mennesker som arbeider sammen, snakker sammen. De deler en interesse og kan lære av hverandre.

Når parselldyrkere blir spurt om hvorfor de har parsell, viser de fleste til «gleden ved å se det spire og gro». Flere foreldre fremhever parsellhagedyrkingen som en meningsfylt oppgave som familien kan gjøre sammen: såing inne om våren, fellesskap rundt arbeidet ute og gleden ved å høste og spise resultatene av felles innsats*. (Klippet fra BYøk rapport 1/11)

 

Like øst for tunet på Varatun Gård ligger siste rest av markene til den gamle fattiggården Varatun. Her er nå Sandnes kommune i gang med etablering av parseller.